DU LYKKES I LIDL

Databeskyttelse

Databeskyttelse er vigtigt for os

Mange tak for dit besøg på vores karriereside. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt og tilstræber udover at tilbyde dig en brugervenlig karriereside, at sikre dine rettigheder og personoplysninger. Det retlige grundlag herfor er primært Persondataloven.

Har du yderligere spørgsmål?
Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, så er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelseskoordinator.

Lidl Danmark K/S
Att.: Databeskyttelseskoordinatoren
Profilvej 9
6000 Kolding
E-mail: databeskyttelse@lidl.dk

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi registrerer og anvender kun personoplysninger, som du frivilligt har afgivet på vores karriereside, når du opretter en profil i forbindelse med rekrutteringsprocessen, til rekrutteringsformål. Når du søger en stilling i Lidl, opretter du en ansøgerprofil, som kun du har adgang til at ændre og tilføje i. Det er derfor også kun dig, der kan slette din profil, hvis du ikke længere er interesseret i at være registreret i vores system. Såfremt du ikke har været aktiv i tre måneder eller mere, bliver din ansøgerprofil automatisk slettet.  

De personoplysninger, du angiver i ansøgerprofilen, anvendes udelukkende i forbindelse med en rekrutteringsproces, og dine personoplysninger vil udelukkende blive set af de personer, der er involveret i rekrutteringsprocessen.

For at tilbyde brugerne den bedst mulige oplevelse og service på karrieresiden, har vi kontraktligt samarbejde med andre servicepartnere. Disse samarbejdspartnere får kun overført de formålsbestemte data, der igennem kontrakten er nødvendige for udførelsen af deres service. I øvrigt er vore samarbejdspartnere kontraktligt forpligtet til at overholde denne persondatapolitik.

OBS. Når du besøger vores karriereside, så registreres automatisk nogle data (cookies). Læs mere om brugen af cookies her.

Dine rettigheder

Du kan vederlagsfrit forespørge om, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig, og hvad formålet er hermed. Ifølge Persondataloven har du ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger gøres til genstand for behandling. Derudover har du krav på berigtigelse og ajourføring af dine oplysninger, og dette kan ske ved at sende en mail til en af nedenstående mailadresser.  

Spørgsmål vedr. job i butik på Sjælland og øerne samt på vores lager i Køge:
Mail til os på: Jobilidloest@lidl.dk

Spørgsmål vedr. job i butik i Jylland og på Fyn samt på vores lager i Kolding:
Mail til os på: Jobilidlvest@lidl.dk

Spørgsmål vedr. job på vores hovedkontor samt øvrige henvendelser:
Mail til os på: Jobilidlhq@lidl.dk

I forhold til et ønske om ændring i/sletning af dine personoplysninger, kan du til enhver tid selv ændre/slette din ansøgerprofil ved at logge din ind på din profil.

Links til andre karrieresider

Vores online materiale kan indeholde links til andre karrieresider. Retningslinjerne for databeskyttelse gælder kun for vores karriereside. Vær venligst opmærksom på databeskyttelsesbestemmelserne for de linkede sider.

Vi er ikke ansvarlige for fremmed indhold, som stilles til rådighed via links, og som er tydeligt markeret. Udbyderen af den linkede karriereside er ansvarlig for såvel ulovligt, fejlbehæftet og ufuldstændigt indhold som for skader, der kan opstå gennem brug eller ikke-brug af de informationer, der henvises til. Redaktionen er kun ansvarlig for eksterne links, hvis den har et positivt kendskab til disse, inklusivt eventuelt retsstridigt eller strafbart indhold, og hvis det er teknisk muligt og rimeligt at forhindre brugen af dette indhold.

Google Analytics og cookies

Læs mere om brugen af Google Analytics og cookies her.

Databeskyttelse generelt

Læs mere om databeskyttelse på Lidls hjemmeside her.