DU LYKKES I LIDL

VI LYKKES
SAMMEN HVER
DAG

DU LYKKES I LIDL

avatar1

KICKSTART DIN KARRIERE I LIDL

Som elev i Lidl skal du først og fremmest være afklaret omkring, at du ønsker at arbejde og gøre karriere indenfor detail. Hos os får du mere end blot en praktisk uddannelse. Du får en unik uddannelse med fokus på din faglige og personlige udvikling gennem et nøje tilrettelagt 2-årigt uddannelsesforløb.

Vi giver vores elever en enestående mulighed, og til gengæld forventer vi, at vores elever yder deres absolut bedste. Vi vil kun have de bedste elever, som er ambitiøse, dynamiske, resultatorienterede og som trives med et stort ansvar. Samtidig med at du uddannelses-mæssigt matcher en eller flere af nedenstående indgangsvinkler.

Du har i øjeblikket mulighed for, at søge en af vores mange elevstillinger. Vi søger elever til vores butikker i hele landet, med opstart fra august 2020.

Klik på linket nederst på siden eller klik på ”se ledige stillinger” for at se hvor vi søger butikselever. Du skal oprette en ansøgerprofil og søge den ønskede elevplads.

Tips til din ansøgning

Før du skriver din ansøgning, kan du gøre dig overvejelser om, hvad uddannelsen kræver af dig, og hvor du ønsker at blive elev. Sidder du med ubesvarede spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

I din ansøgning anbefaler vi, at du skriver om f.eks.:
• Din motivation for at søge en elevstilling i Lidl
• Din uddannelse; hvilken uddannelse du har afsluttet/hvilken uddannelse du er i gang med
• Dine kvalifikationer samt hvordan du vil bruge dem hos os
• Dine kvaliteter og styrker. Skriv kun om kvaliteter og styrker som du kan stå inde for!
• Dine tidligere jobs og de resultater, du har opnået

Husk også at sende dit CV og dine uddannelsespapirer til os.

For at vi bedst muligt kan vurdere din profil, er det vigtigt, at du sender os dit CV, hvoraf det fremgår, hvilken uddannelse du er igang med. Hvis du har afsluttet en eller flere uddannelser, vil vi også meget gerne modtage dine eksamensbeviser.

Når du benytter vores online-ansøgningsformular, opretter du først din ansøgerprofil. Derefter bliver du guidet igennem hele ansøgningsprocessen.

Rekrutteringsforløbet

Når du har sendt din ansøgning, CV og andre relevante bilag til os, vil vi foretage en grundig vurdering af dine ansøgningspapirer. Såfremt vi finder din profil interessant, vil du blive invitere til en 1. samtale. Såfremt du går videre fra 1. samtalen, vil du enten blive inviteret til et af vore 7 udvælgelsesevents eller inveteret til 2. samtale.  Udvælgelseseventene finder sted primo marts.

Efter din deltagelse på et udvælgelsesevent eller 2. samtale bliver det besluttet, om du bliver tilbudt en af vores attraktive elevpladser.

 

Søg din elevplads nu

Vi søger elever til butikker over hele landet. Har du ambitionerne, så har vi elevpladsen!

EUD og EUX

Bestået Grundforløb 1 og 2 incl. det uddannelsesspecifikke fag inden for detail og bestået med et gennemsnit på minimum 02 i følgende fag:

 

• Engelsk, niveau D
• Dansk, niveau D
• Matematik, niveau D
• Erhvervsøkonomi, niveau C
• Informationsteknologi, niveau C
• Afsætning, niveau C

 

Alternativt er du igang med Grundforløb 2 incl. det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, som du afslutter senest juni 2020.
Hvis du ikke har det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev via et 5 ugers grundforløb.

HG2

Bestået HG2 med et gennemsnit på minimum 02 i følgende fag:

 

• Engelsk, niveau D
• Dansk, niveau D
• Erhvervsøkonomi, niveau D
• Informationsteknologi, niveau D
• Salg og service, niveau C
• Samfundsfag, niveau D

 

Alternativt er du igang med HG2 incl. ovenstående fag, som du afslutter senest juni 2020.

HHX

Bestået HHX suppleret med 5 ugers grundforløb indeholdende det uddannelsesspecifikke fag inden for detail.
Alternativt er du i gang med HHX, som du afslutter senest juni 2020.
Hvis du ikke har det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev.

STX, HF og HTX

Bestået STX, HF eller HTX suppleret med 10 ugers Grundforløb (GF2) for studenter indeholdende det uddannelsesspecifikke fag inden for detail.
Alternativt er du igang med en STX, HF eller HTX, som du afslutter senest juni 2020.
Hvis du ikke har studenterforløbet incl. det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev.

EUV

Du har gennemført anden relevant uddannelse; eksempelvis EUV suppleret med 5 ugers grundforløb indeholdende det uddannelsesspecifikke fag inden for detail.
Alternativt er du i gang med EUV, som du afslutter senest juni 2020.
Hvis du ikke har det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev.