DU LYKKES I LIDL

VI LYKKES
SAMMEN HVER
DAG

DU LYKKES I LIDL

avatar1

KLAR TIL AT TAGE ANSVAR?

Som elev i Lidl skal du først og fremmest være afklaret omkring, at du ønsker at arbejde og gøre karriere inden for detail. Du skal være motiveret for at gennemføre en elevuddannelse, der giver dig masser af personlig og faglig udvikling i en virksomhed, der omvendt også stiller krav til dig om engagement, flid og teamspirit. Du har ambitioner og drive, og uddannelsesmæssigt matcher du en eller flere af nedenstående uddannelsesmæssige indgangsvinkler.

EUD og EUX

Bestået Grundforløb 1 og 2 incl. det uddannelsesspecifikke fag inden for detail og bestået med et gennemsnit på minimum 02 i følgende fag:

 

• Engelsk, niveau D
• Dansk, niveau D
• Matematik, niveau D
• Erhvervsøkonomi, niveau C
• Informationsteknologi, niveau C
• Afsætning, niveau C

 

Alternativt er du igang med Grundforløb 2 incl. det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, som du afslutter senest juni 2018.
Hvis du ikke har det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev via et 5 ugers grundforløb.

HG2

Bestået HG2 med et gennemsnit på minimum 02 i følgende fag:

 

• Engelsk, niveau D
• Dansk, niveau D
• Erhvervsøkonomi, niveau D
• Informationsteknologi, niveau D
• Salg og service, niveau C
• Samfundsfag, niveau D

 

Alternativt er du igang med HG2 incl. ovenstående fag, som du afslutter senest juni 2018.

HHX

Bestået HHX suppleret med 5 ugers grundforløb indeholdende det uddannelsesspecifikke fag inden for detail.
Alternativt er du i gang med HHX, som du afslutter senest juni 2018.
Hvis du ikke har det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev.

STX, HF og HTX

Bestået STX, HF eller HTX suppleret med 10 ugers Grundforløb (GF2) for studenter indeholdende det uddannelsesspecifikke fag inden for detail.
Alternativt er du igang med en STX, HF eller HTX, som du afslutter senest juni 2018.
Hvis du ikke har studenterforløbet incl. det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev.

EUV

Du har gennemført anden relevant uddannelse; eksempelvis EUV suppleret med 5 ugers grundforløb indeholdende det uddannelsesspecifikke fag inden for detail.
Alternativt er du i gang med EUV, som du afslutter senest juni 2019.
Hvis du ikke har det uddannelsesspecifikke fag inden for detail, kan dette gennemføres, inden du starter som elev.