DU LYKKES I LIDL

Databeskyttelse

Databeskyttelse er vigtigt for os

(Version 1.0; gældende pr. 28.05.2018)

Mange tak for dit besøg på vores karriereside.

Det glæder os, at du er interesseret i, hvordan vi beskytter personoplysninger på vores karriereside. Når du besøger vores karriereside, vil vi gerne have, at du føler dig tryg og sikker og opfatter den måde, vi beskytter personoplysninger på, som et kvalitetsparameter.

I de følgende retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger kan du læse mere om, hvordan og i hvilket omfang dine personoplysninger behandles af Lidl Danmark K/S. Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte skal eller kan identificere dig. Det er især databeskyttelsesforordningen, der tjener som lovgrundlag for beskyttelsen af personoplysninger.

1. Hvilke databehandlingsaktiviteter foretager vi?

De databehandlingsaktiviteter, der foretages af Lidl Danmark K/S kan i store træk opdeles i to kategorier:

 • Til afvikling af kontrakter behandles alle oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af en kontrakt med os. Er der også involveret eksterne tjenesteudbydere i afviklingen af kontrakten, f.eks. distributionsvirksomheder, videregives dine oplysninger i det til enhver tid nødvendige omfang til disse udbydere og behandles af disse til det specifikke formål, hvortil de er tiltænkt.
 • Når du besøger vores karriereside, udveksles der forskellige informationer mellem din enhed og vores server. Her kan der også være tale om personoplysninger. De informationer, der indsamles på denne måde, bruges bl.a. til at optimere vores karriereside eller til at vise annoncer i din enheds browser.

2. Hvilke data anvender vi?

2.1 Hvilke data anvender vi, når du besøger vores karriereside?

Når du besøger vores karriereside, registreres nogle data automatisk, og uden at du gør noget. Disse data gemmes i dataprotokoller, som består af:

 • IP-adressen på den internetforbundne enhed, som du besøger karrieresiden fra
 • Dato og tid for dit besøg
 • Navn og URL på filer, du henter
 • Den hjemmeside/applikation, som du bruger til at få adgang
 • Den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetforbundne enhed samt navnet på din access-provider

Til vores karrieresides server lagres oplysningerne midlertidigt i en såkaldt log-fil til brug for følgende formål:

 • Sikring af en smidig etablering af forbindelse
 • Sikring af nem brug af vores hjemmeside/applikation
 • Analyse af systemets sikkerhed og stabilitet

Har du i din browser eller i operativsystemet eller i andre indstillinger på din enhed accepteret såkaldt geolokalisering, bruger vi denne funktion til at kunne tilbyde dig individuelle services i forhold til det sted, hvor du opholder dig (f.eks. karrieremuligheder i nærheden af dig). De oplysninger om dit opholdssted, som behandles på denne måde, behandles udelukkende til brug for denne funktion.

Det juridiske grundlag for behandlingen af IP-adressen findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse følger af de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne.

Modtager/modtagerkategorier
Vi udelukker af princip, at disse oplysninger videregives til tredjemand.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode
I vores cookie-bestemmelser kan du se, hvor længe dine oplysninger opbevares, og hvornår de slettes.

2.2 Hvilke data anvender vi, når du besøger vores ansøgningsportal?

Når du begynder din ansøgning, bliver cookies installeret på din computer. En cookie er en lille tekst-fil, som er sendt fra vores webserver til din enhed (eksempelvis computer, mobil telefon, iPad) og gemt i den internetbrowser, du anvender. Cookies gemmer information i en periode for at genkende den enhed, du anvender og dine præferencer på karrieresiden.

En cookie indeholder kun tekst; de skader ikke din enhed og indeholder ikke virus. Under dit besøg på vores karriereside er det kun sessioncookies vi anvender. De slettes automatisk, når du lukker din browser. Vi gemmer derfor ikke dine oplysninger permanent. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv; om du tidligere har besøgt siden; om du er logget ind samt hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på karrieresiden. Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser.

Nedenfor kan du læse om de cookies vi anvender på vores ansøgningsportal/i vores rekrutteringssystem:

2.3 Hvilke data anvender vi i forbindelse med din ansøgning?

Personoplysninger, du har afgivet på vores karriereside
Vi registrerer og anvender kun personoplysninger, som du frivilligt har afgivet på vores karriereside, når du opretter en profil i forbindelse med rekrutteringsprocessen, til rekrutteringsformål. Dette sker for at forfølge vores legitime interesse i bl.a. at kunne udvælge de egnede kandidater til stillinger i Lidl og administrere rekrutteringsprocessen, hvilket sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f).

Når du søger en stilling i Lidl, opretter du en ansøgerprofil, som kun du har adgang til at ændre og tilføje i. Når vi har modtaget din ansøgning, sender vi dig altid en bekræftelsesmail som bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning. Herefter vil vi læse dine ansøgningspapir igennem og vende tilbage til dig hurtigst mulig og inden for 4-6 uger.

Såfremt du ikke har været aktiv i tre måneder eller mere, bliver din ansøgerprofil automatisk slettet.

De personoplysninger, du angiver i ansøgerprofilen, anvendes udelukkende i forbindelse med en rekrutteringsproces, og dine personoplysninger vil udelukkende blive set af de personer, der er involveret i rekrutteringsprocessen.

For at tilbyde brugerne den bedst mulige oplevelse og service på karrieresiden, har vi kontraktligt samarbejde med andre servicepartnere. Disse samarbejdspartnere får kun overført de formålsbestemte data, der igennem kontrakten er nødvendige for udførelsen af deres service. I øvrigt er vore samarbejdspartnere kontraktligt forpligtet til at overholde databeskyttelsesforordningen.

Personlighedsprofiler og kognitive tests
I forbindelse med ansættelsesprocessen kan vi anmode dig om at udarbejde en personlighedsprofil og/eller en kognitiv test. Denne profil og test skal bruges til at sikre, at vi er et godt match til dig og omvendt. Behandlingen af dine personoplysninger sker for at sikre denne legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

De personlighedsprofiler og kognitive tests, vi anvender, udbydes af en tredjeparts leverandør. Du kan læse mere om leverandørens sikkerhedsniveau, persondatapolitik og databehandleraftaler her. I den forbindelse behandler leverandøren dine personoplysninger på vegne af Lidl. Leverandøren har antaget visse underleverandører, som leverer de tekniske løsninger til disse profiler og tests. Sådanne underleverandører kan være placeret uden for EU. Du kan læse nærmere herom i pkt. 8.

Under processen vil du modtage login oplysninger direkte fra leverandøren, og personlighedsprofilen og/eller testen udarbejdes ved direkte adgang til leverandørens platform. Resultatet sendes til Lidl og gennemgås til rekrutteringsformål, og du vil få udleveret resultatet samt modtage en personlig tilbagemelding herpå.

En leverandør kan også vælge at indhente dit samtykke, hvis leverandøren vil bruge din personlighedsprofil og/eller test til egne formål. Et sådant samtykke afgives direkte til leverandøren, og leverandørens behandling af dine personoplysninger er reguleret af leverandørens egne politikker mv.

Modtagere/kategorier af modtagere
Dine personoplysninger kan tilgås af de relevante leverandører, dvs. DISCnordic ApS (Danmark), Inscape Publishing, LLC, datterselskab af John Wiley & Sons, Inc. (USA) og Psytech International (Malta).

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode
Når du søger en stilling i Lidl, opretter du en ansøgerprofil, som kun du har adgang til at ændre og tilføje i. Du kan altid slette din profil, hvis du ikke længere er interesseret i at være registreret i vores system. Hvis din ansøgning er sendt korrekt, vil dine data blive overført til din personlige ansøgerprofil. Såfremt du har været inaktiv i tre måneder eller mere, bliver din ansøgerprofil automatisk slettet. Det samme gælder, hvis du bliver ansat/får afslag/trækker din ansøgning tilbage. Såfremt din ansøgning ikke er sendt, bliver den slettet fra din profil efter 7 dage.

Hvis du har udarbejdet en personlighedsprofil og/eller en kognitiv test i forbindelse med ansættelsesprocessen, og efterfølgende ikke har opnået ansættelse hos Lidl, vil resultatet slettes senest 3 måneder efter, at der er givet afslag til dig. Alt fysisk materiale vil også blive slettet på dette tidspunkt. Hvis du bliver ansat hos Lidl, opbevares dine personoplysninger, herunder personlighedsprofilen og den kognitive test, i overensstemmelse med de gældende medarbejderpolitikker i Lidl.

3. E-mail kontakt

Personlige data, som du kommunikerer til os via e-mail, behandler vi naturligvis fortroligt. Vi bruger dine data udelukkende til at behandle din anmodning. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR. Vores og din (rettighedshaver) samtidige interesse i behandlingen af din data har til formål at besvare din anmodning.

Modtagere/kategorier af modtagere
Vi udelukker generelt offentliggørelsen af dataene til tredjepart. Undtagelsesvis behandles data på vores vegne af kontraktprocessorer. Disse er omhyggeligt udvalgt og revideres og aftales af os i overensstemmelse med artikel 28 GDPR.

Opbevaringstid / -kriterier for bestemmelse af lagringsvarighed
Alle personlige data, som du sender til os via e-mail, slettes eller anonymiseres senest 90 dage efter, at det endelige svar er givet.

4. Social plug-ins

Formål med databehandlingsaktiviteter/det juridiske grundlag
Vi bruger sociale plugins fra Facebook, Instagram og LinkedIn på vores karriereside baseret på GDPRs artikel 6, stk. 1, litra f), for at gøre vores virksomhed bedre kendt. Det underliggende kommercielle formål skal betragtes som legitime interesser i henhold til GDPR. Ansvaret for databeskyttelse foretagenet skal sikres af deres respektive udbydere. Integrationen af disse plug-ins gennem os udføres ved hjælp af den såkaldte to-klik-metode for at beskytte besøgende på vores karriereside på bedst mulig måde. Med to-klik-metoden kan du aktivere sociale medier plug-ins deaktivatorer. Denne aktivering kan til enhver tid deaktiveres. Deaktiveringsprocessen betyder ikke, at allerede indleverede data slettes på den tilsvarende sociale medieudbyder. De social medie plug-ins, der er inkluderet på vores karriereside er i første omgang deaktiveret. En aktivering af plug-ins sker kun ved et klik på plug-in symbolet. Først efter aktiveringen sendes personlige data til den respektive udbyder af den social medietjeneste. Den plug-in, du aktiverer, etablerer straks en forbindelse til serveren for den social medieudbyder, du har valgt via din browser.

Vi har ingen kontrol over de indsamlede data- og databehandlingsprocessor, og vi er ikke bekendte med det fulde omfang af dataindsamlingen og formålet med behandlingen.

Plug-in-udbyderen lagrer de indsamlede data om dig som brugsprofiler og bruger dem med henblik på reklame, markedsundersøgelser og/eller skræddersyet website design. En sådan evaluering udføres især (også for brugere, der ikke er logget ind) til præsentation af behovsbaseret reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores karriereside. Du har ret til at protestere mod dannelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal kontakte den respektive plug-in-udbyder for at udøve den. Plug-ins giver os mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig som bruger.

Dataoverførslen finder sted uanset om du har en konto hos plug-in-udbyderen og er logget ind der. Hvis du er logget ind hos plug-in-udbyderen, bliver dine data indsamlet fra os tildelt direkte til din eksisterende konto hos plug-in-udbyderen. Hvis du trykker på den aktiverede knap og, for eksempek, linker siden, gemmer plug-in-udbyderen også disse oplysninger i din brugerkonto og deler den offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler at logge ud regelmæssigt efter brug af et socialt netværk, men især inden du aktiverer knappen, da dette forhindrer dig i at blive tildelt din profil med plug-in-udbyderen.

Modtagere/kategorier af modtagere
Vi bruger sociale medier plug-ins fra følgende udbydere på vores hjemmeside:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; For mere information om dataindsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=dk. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californien 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn er underlagt EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Opbevaringstid /-kriterier for bestemmelse af lagringsvarighed
Vi har ingen oplysninger om sletning af data indsamlet af plug-in udbyderne.

5. Integreret indhold

Vi har integreret YouTube-videoer på vores karriereside, der er gemt på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte på vores karriereside. Disse er alle integreret i "Udvidet fortrolighedstilstand", hvilket betyder, at du ikke overfører data om dig som bruger til YouTube, såfremt du ikke afspiller videoerne. Først når du afspiller videoerne overføres data. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

For mere information om formålet med og anvendelsesområdet for dataindsamlingen og dets behandling af YouTube henvises til udbyderens databeskyttelsespolitik. Der kan du også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillinger for beskyttelse af dit privatliv. YouTubes adresse og databeskyttelsespolitik: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=dk&gl=dk.

6. Databehandling i reklameøjemed

Formål med databehandlingsaktiviteter/det juridiske grundlag
Det juridiske grundlag for ovennævnte behandlingsaktiviteter er i hvert enkelt tilfælde databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller, såfremt der foreligger et samtykke, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandlingen af oplysninger om vore eksisterede kunder til vore egene reklameformål eller til tredjemands reklameformål skal anses for at være en legitim interesse.

Retten til at gøre indsigelse mod behandling                
Du kan til enhver tid, for så vidt angår den pågældende kommunikationskanal særskilt og med virkning for fremtiden, gratis gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger til ovenstående formål. I den forbindelse er det tilstrækkeligt, at du sender en e-mail eller et brev pr. post til de kontaktadresser, der er nævnt i punkt 11.

Modtager/modtagerkategorier
Vi udelukker af princip, at disse oplysninger videregives til tredjemand.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode
Trækker du dit samtykke til enkelte reklameforanstaltninger tilbage, eller gør du indsigelse mod bestemte reklameforanstaltninger, slettes dine oplysninger i de pågældende (e-mail)-distributionslister.

Gør du indsigelse, gøres den pågældende kontaktadresse utilgængelig, så den ikke kan underkastes yderligere reklamemæssige databehandlingsaktiviteter. Vi gør opmærksom på, at det rent undtagelsesvis midlertidigt kan forekomme, at der stadig fremsendes reklamemateriale, også efter at vi har modtaget din indsigelse. Dette skyldes tekniske forhold som følge af den gennemløbstid, som reklamer har, og betyder ikke, at vi ikke tager højde for din indsigelse. Tak for din forståelse herfor.

7. Onlinetilstedeværelse og hjemmesideoptimering

7.1 Cookies - generelle retningslinjer

På vores karriereside bruger vi på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) såkaldte cookies. Vores interesse i at optimere vores karriereside skal i den forbindelse anses for at være en legitim interesse i ovennævnte bestemmelses forstand. Cookies er små filer, som gemmes på din enhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores karriereside. Cookies forårsager ingen skade på din enhed, indeholder ingen virus, trojanere eller anden skadelig software. I cookien lagres der informationer, som genereres i forbindelse med den specifikke enhed, der anvendes. Dette betyder dog ikke, at vi derigennem får direkte kendskab til din identitet. Brugen af cookies tjener for det første det formål at gøre det mere bekvemt for dig at bruge vores karriereside. Vi bruger f.eks. såkaldte session-cookies, hvoraf vi kan se, at du allerede har besøgt bestemte sider på vores karriereside. Disse cookies slettes automatisk, når du har forladt vores karriereside. Derudover bruger vi også af hensyn til brugervenligheden temporære cookies, som gemmes på din enhed i en given periode. Hvis du besøger vores karriereside igen for at bruge vores services, kan vi automatisk se, at du allerede har været hos os, hvilke indtastninger/indstillinger du har foretaget, så du ikke behøver gøre det igen. I vores cookie-bestemmelser kan du se, hvornår de oplysninger slettes, og hvor længe vi opbevarer dem.

For det andet bruger vi cookies til statistisk at registrere, hvordan vores karriereside bruges, så vi kan optimere vores side og vise informationer, der er særligt skræddersyet til dig. Besøger du vores karriereside igen, kan vi med disse cookies se, at du allerede har besøgt os tidligere. Disse cookies slettes automatisk efter en given, nærmere defineret tid. De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Men du kan figurere din browser således, at der ikke lagres cookies på din computer, eller således at der altid vises en advarsel, før der gemmes en ny cookie. En fuldstændig deaktivering af cookies kan dog medføre, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores karriereside.

Du finder en oversigt over de anvendte cookies med yderligere informationer (f.eks. opbevaringsperiode) og indsigelsesmuligheder i vores cookie-bestemmelser.

7.2 Google Analytics

Formålene med databehandlingsaktiviteterne/det juridiske grundlag
For at kunne skræddersy og optimere vores karriereside bruger vi (på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. (”Google”). Vores legitime interesse er baseret på de beskrevne formål. I denne sammenhæng udarbejdes der pseudonymiserede brugerprofiler, og der bruges cookies. Cookien genererer i den forbindelse følgende informationer om din brug af vores karriereside:

 • Browsertype/-version
 • Anvendt operativsystem
 • Referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • Den besøgende computers hostnavn (IP-adresse)
 • Dato og tidspunkt for serverforespørgslen

Informationerne anvendes til at analysere brugen af vores karriereside, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på karrieresiden og til at levere yderligere services, der er forbundet med brugen af karrieresiden og internettet med henblik på markedsundersøgelser og skræddersyet udformning af disse hjemmesider. IP-adresserne anonymiseres, således at der ikke kan ske identifikation (såkaldt IP-maskering).

Du kan indstille din browser software, så den forhindrer, at cookierne installeres, men vi gør opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle vores karrieresides funktioner i fuldt omfang. Derudover kan du ved at downloade og installere dette browser-plugin forhindre, at Google registrerer og behandler de oplysninger, som er genereret ved hjælp af cookien, og som relaterer sig til din brug af vores karriereside (herunder din IP-adresse). Især når der er tale om browsere på mobile enheder, kan du i stedet for at installere et browser plugin, også forhindre, at Google Analytics foretager registrering ved at klikke på dette link. I dette tilfælde gemmes der en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine oplysninger, når du besøger vores karriereside. Opt-out-cookien gælder kun i denne browser og kun for vores karriereside, og den gemmes på din enhed. Hvis du sletter de cookies, der ligger i din browser, er du nødt til at placere opt-out-cookien igen. Du kan finde yderligere informationer om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med Google Analytics på Google Analytics’ hjemmeside.

Modtager/modtagerkategorier
De informationer, som genereres i cookien, overføres til en af Googles servere i USA og lagres der. Din IP-adresse sammenkobles aldrig med andre af Googles oplysninger. Disse informationer overføres i givet fald også til tredjemand, såfremt der er lovkrav herom, eller i det omfang tredjemand behandler disse oplysninger i sin egenskab af databehandler.

Opbevaringsperiode/kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode
Når IP-adressen er anonymiseret, kan den ikke længere spores tilbage til dig. De oplysninger, der er bearbejdet statistisk, slettes hos Google Analytics efter 26 måneder. De rapporter, som er udarbejdet på basis af Google Analytics, indeholder ingen personoplysninger.

8. Modtagere uden for EU

Med undtagelse af de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i punkt 2.3 og punkt 7, videregiver vi ikke dine oplysninger til modtagere med hjemsted uden for EU eller EØS.

De behandlingsaktiviteter, der er nævnt i punkt 2.3 vedrørende personlighedsprofiler og/eller kognitive tests, medfører, at der overføres data til servere, som tilhører udbydere af den tekniske løsning til udarbejdelse af disse profiler og/eller tests.

De behandlingsaktiviteter, der er nævnt i punkt 7, medfører, at der fremsendes data til de servere, som tilhører de udbydere af tracking- og targetingteknologier, som vi har engageret.

I begge tilfælde befinder disse servere sig til dels i USA (nærmere detaljer herom under oplysningerne om de konkrete modtagere). Fremsendelsen af data sker i henhold til EU - U.S. Privacy Shield-aftalen samt på grundlag af standardkontraktbestemmelser, som er godkendt af EU-Kommissionen.

9. Dine rettigheder som registreret

9.1 Overblik

I tillæg til din ret til at trække de samtykker, du har afgivet over for os, tilbage, har du følgende yderligere rettigheder, såfremt de relevante betingelser i lovgivningen er opfyldt:

 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til indsigt i de personoplysninger, som vi opbevarer,
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 ret til berigtigelse af urigtige eller til fuldstændiggørelse af ufuldstændige oplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17 ret til sletning af de personoplysninger, vi opbevarer,
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20 ret til dataportabilitet
 • i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21 ret til indsigelse.

9.2 Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i databeskyttelsesforordningen

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, stk. 1 har du ret til, på anmodning herom, gratis at få indsigt i de personoplysninger som vi opbevarer om dig. Dette omfatter især:

 • de formål, til hvilke personoplysningerne behandles
 • de kategorier af personoplysninger, som behandles
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er eller vil blive videregivet til
 • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum  meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 46 i forbindelse med overførslen.

9.3 Ret til berigtigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af os uden unødig forsinkelse. Du har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

9.4 Ret til sletning i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • du trækker det samtykke, der er grundlaget for behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), tilbage, og der er ikke andet retsgrundlag for behandlingen
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 eller stk. 2 , og der foreligger for så vidt angår databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt
 • personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse
 • personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 8, stk. 1.

Har vi offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem, træffer vi under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen,  rimelige foranstaltninger for at underrette tredjemand, som behandler dine personoplysninger, om, at du også har anmodet om, at tredjemand sletter alle link til disse personoplysninger eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger.

9.5 Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18

Du har ret til fra os at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
 • behandlingen er ulovlig, og du anmoder i stedet for sletning af personoplysningerne om, at anvendelse af personoplysningerne begrænses
 • den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af den registrerede, eller
 • du  har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1, i perioden, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

9.6 Ret til dataportabilitet i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20

Du har ret til, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet os, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, når

 • behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i databeskyttelsesforordningen og
 • behandlingen foretages automatisk.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra os til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

9.7 Ret til indsigelse i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21

Er forudsætningerne i databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1 opfyldt, kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation.

Ovenstående almindelige indsigelsesret gælder for alle behandlingsformål, som er beskrevet i disse bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, og som behandles på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I modsætning til den særlige indsigelsesret (sml. ovenfor især punkt 5 og 7.6), som vedrører databehandling i reklameøjemed, er vi i henhold til databeskyttelsesforordningen kun forpligtet til at tage højde for en sådan almindelig indsigelse, hvis du informerer os om grunde af overordnet betydning for indsigelsen, f.eks. at liv eller helbred er i fare. Derudover har du mulighed for at henvende dig til den tilsynsmyndighed, som Lidl Danmark K/S hører under eller til databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark K/S.

10. Kontaktorganer

10.1 Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende din ansøgning eller dine rettigheder i behandlingen af dine persondata?

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende din ansøgning eller dine rettigheder i behandlingen af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores rekrutteringsafdelingen:
Lidl Danmark
Att.: Rekruttering
Kokbjerg 14
6000 Kolding
jobilidlhq@lidl.dk

10.2 Hvem kan du kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse?

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:
Lidl Danmark
Att.: Databeskyttelsesrådgiver
Profilvej 9
6000 Kolding
databeskyttelse@lidl.dk

10.3 Hvem kan du kontakte, vedrørerende en klage til datatilsynsmyndigheden?

Du har til enhver tid ret til at klage til den kompetente datatilsynsmyndighed. I den forbindelse kan du henvende dig til datatilsynsmyndigheden, Datatilsynet. Se mere på datatilsynet.dk.

11. Cookies

Læs mere om brugen af cookies her.