DU LYKKES I LIDL

Databeskyttelse

Databeskyttelse er vigtigt for os

(Version 1.0; pr. 23.06.2020)

Mange tak for dit besøg på vores karriereside.

Det glæder os, at du er interesseret i databeskyttelse på vores hjemmesidehjemmeside. Når du besøger vores hjemmesidehjemmeside, vil vi gerne have, at du føler dig sikker og godt tilpas.

Følgende databeskyttelseserklæring informerer dig om typen og omfanget af behandlingen af dine persondata, når du besøger vores hjemmeside. Persondata er oplysninger, som direkte eller indirekte skal eller kan henføres til din person. Som lovmæssigt grundlag for databeskyttelsen anvendes primært databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Indholdsoversigt

1. Overblik

2. Brug af vores hjemmeside

3. Anvendelse af cookies og lignende teknologier til behandling af data om brugeren

4. E-mailkontakt/telefonopkald

5. Social media plugins

6.. Modtagere uden for EU

7. Integreret indhold
    7.1 YouTube-videoer
    7.2 Bing Maps

8. Dine rettigheder som registreret
    8.1 Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i GDPR
    8.2 Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR
    8.3 Ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR
    8.4 Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR
    8.5 Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR
    8.6 Indsigelsesret i henhold til artikel 21 i GDPR
    8.7 Klagemulighed ved Datatilsynet i henhold til artikel 77 i GDPR

9. Kontaktpersoner
    9.1 Kontaktpersoner ved spørgsmål eller med henblik på udøvelse af dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen
    9.2 Kontaktpersoner ved spørgsmål om databeskyttelse

10. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

 

1. Overblik

Når du benytter vores hjemmeside, udveksles der forskellige oplysninger mellem din enhed og vores server. Her kan der også være tale om persondata. De således indsamlede oplysninger anvendes bl.a. til at optimere vores hjemmeside og til at vise reklame i browseren på din enhed. 

2. Brug af vores hjemmeside

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Når du anvender vores hjemmeside, bliver

 • IP-adressen for den anmodende, internetbaserede enhed
 • Dato og tidspunkt for adgangen 

 • Navn og URL på den besøgte side
 • Hjemmeside/applikation, hvorfra adgangen skete (referrer-URL)
 • Den anvendte browser og evt. din internetbaserede computers styresystem
 • Navnet på din access provider

automatisk og uden din medvirken sendt til serveren på vores hjemmeside fra den browser, som anvendes på din enhed, og midlertidigt gemt i en såkaldt logfil med følgende formål:

 • For at sikre, at forbindelsen etableres gnidningsfrit
 • For at sikre komfortabel brug af vores hjemmeside/applikation
 • For at analysere systemets sikkerhed og stabilitet

Hvis du i din browser eller i styresystemet eller andre indstillinger på din enhed har accepteret såkaldt geolokalisering, anvender vi denne funktion til at kunne tilbyde dig individuelle services, som er baseret på din aktuelle placering (f.eks. lokalisering af ledige stillinger i nærheden). Dine således behandlede lokaliseringsdata behandler vi udelukkende til denne funktion.

Retsgrundlaget for behandling af IP-adressen er artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vores berettigede interesse består af de formål med databehandlingen, som er angivet ovenfor.

Lagringsperiode/kriterier for fastlæggelse af lagringsperiode:

Dataene lagres i en periode på syv dage og slettes derefter automatisk. Hvis du afslutter brugen af vores hjemmeside, bliver geolokaliseringsdataene slettet.

3. Anvendelse af cookies og lignende teknologier til behandling af data om brugeren

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Vi, Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding, anvender såkaldte cookies på vores hjemmesider.

Dit samtykke omfatter anvendelse af cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata på alle (sub-)domæner på www.karriere.lidl.dk

Cookies er små tekstfiler, som lagres på din enhed (laptop, tablet, smartphone o.lign.), når du besøger vores hjemmeside. Cookies gør ingen skade på din enhed, indeholder ikke virus, trojanere eller anden skadelig software. I cookien lagres der oplysninger, som passer til den af brugeren specifikt anvendte enhed. Dette betyder dog ikke, at vi dermed umiddelbart får viden om din identitet. Ved andre lignende teknologier til behandling af brugsdata er der hovedsageligt tale om weblagring såsom lokal hukommelse (Local Storage), sessions- (Session Storage) og cachehukommelse.

Anvendelsen af cookies og andre teknologier til behandling af brugsdata har - alt efter kategorien af cookien eller den lignende teknologi - følgende formål:

 • Teknisk nødvendigt: Dette er cookies og lignende teknologier, foruden hvilke du ikke kan bruge vores tjenester (f.eks. til korrekt visning af vores hjemmeside/af dine ønskede funktioner, til lagring af dit login i loginområdet etc.).
 • Komfort: Ved hjælp af disse teknologier kan vi tage hensyn til dine faktiske eller formodede præferencer for komfortabel brug af vores hjemmeside. Ved hjælp af dine indstillinger kan vi for eksempel vise vores hjemmeside på et sprog, som passer dig. På denne måde undgår vi også at vise dig tilbud, som evt. ikke er tilgængelige i din region.
 • Statistik: Disse teknologier giver os mulighed for at udarbejde anonym statistik om brugen af vores tjenester. Dermed kan vi for eksempel fastlægge, på hvilken måde vi kan tilpasse vores hjemmeside endnu bedre til brugernes vaner.
 • Marketing: Herved kan vi vise reklameindhold, som passer dig, og som er baseret på analyse af din brugeradfærd. I den forbindelse kan din brugeradfærd også følges via forskellige hjemmesiders, browsere eller enheder ved hjælp af et User ID (unik entydig identifikator).

Du finder en informationsoversigt over anvendte cookies og andre teknologier samt de konkrete formål med databehandling, lagringsperioder og eventuelt involverede tredjepartsudbydere her.

I forbindelse med anvendelsen af cookies og lignende teknologier behandles især følgende typer af persondata, alt efter formålet, med henblik på behandling af brugerdata:

Teknisk nødvendigt

- Samtykke til cookiepræferencer.

Komfort:

- Indstillinger, som anvendes til at optimere visningen af kort.
- Visning af senest viste jobs.
- Visning af markerede jobs.

Statistik:

- Pseudonymiserede brugerprofiler med information om brugen af vores hjemmeside. Disse indeholder især følgende:

 • Browsertype/-version
 • Anvendt styresystem
 • Referrer-URL (den tidligere besøgte side)
 • Hostingnavn på enheden, som får adgang (IP-adresse)
 • Klokkeslæt for serverforespørgslen
 • Individuelt User ID
 • Udløste events på hjemmesiden (surfingadfærd)

- IP-adressen anonymiseres regelmæssigt, så der som udgangspunkt ikke kan drages slutninger om din person.
- Ved hjælp af User ID alene kan vi ikke drage slutninger om din person.

Marketing/markedsføring

- Pseudonymiserede brugerprofiler med information om brugen af vores hjemmeside. Disse indeholder især følgende:

 • IP-adresse
 • Individuelt User ID
 • Potentielle produktinteresser
 • Udløste events på hjemmesidet (surfingadfærd). 

- IP-adresserne anonymiseres regelmæssigt, så der som udgangspunkt ikke kan drages slutninger om din person.
- Ved hjælp af User ID alene kan vi ikke drage slutninger om din person. Vi deler evt. User ID'er og tilhørende brugerprofiler med tredjemand via
  udbydere af reklamenetværk.

Retsgrundlaget for anvendelse af komfort-, statistik- og markedsførings-cookies er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Retsgrundlaget for anvendelse af teknisk nødvendige cookies er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, dvs. på grund af vores berettigede interesse i at kunne vise hjemmesiden med fuldt funktionsdygtige visninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde/tilpasse dit samtykke med virkning for fremtiden. Dette gør du blot ved at klikke her og træffe dit valg. Ved at fjerne de enkelte afkrydsninger tilbagekalder du nemt og ukompliceret dit samtykke til de pågældende formål med databehandling.

Modtagere/kategorier af modtagere:

I forbindelse med databehandling ved hjælp af cookies og lignende teknologier anvender vi muligvis specialiserede tjenesteudbydere, herunder især inden for onlinemarketing, med henblik på behandling af brugerdata. Disse behandler dine data på vores vegne som databehandlere, er alle omhyggeligt udvalgt og er kontraktligt forpligtede i henhold til artikel 28 i GDPR. Samtlige virksomheder, som i vores cookie-bestemmelser angives som udbydere, arbejder for os som databehandlere.

Lagringsperiode/kriterier for fastlæggelse af lagringsperiode:

Lagringsperioden for cookies fremgår af vores cookie-bestemmelser. Hvis der i kolonnen "Udløb" er angivet "konstant", lagres cookien permanent, indtil det konkrete samtykke tilbagekaldes. Lagringsperioden for session cookies (Session Storage) er begrænset til den konkrete session og afsluttes, når browseren lukkes.

4. E-mailkontakt/telefonopkald

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Persondata som du meddeler os pr. e-mail eller pr. telefon, behandles naturligvis fortroligt. Vi anvender udelukkende dine data formålsbestemt med henblik på behandling af din forespørgsel. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR. Vores og din sideløbende (berettigede) interesse i databehandlingen består i den forbindelse af hensigten om at besvare din forespørgsel, løse evt. problemer og dermed opretholde og fremme din tilfredshed som bruger af vores hjemmeside.

Modtagere/kategorier af modtagere:

Som udgangspunkt udelukker vi videregivelse af data til tredjemand. Data i vores ordrer behandles undtagelsesvis af databehandlere. Disse er til enhver tid omhyggeligt udvalgt, auditeres og er kontraktligt forpligtet i henhold til artikel 28 i GDPR.

Lagringsperiode/kriterier for fastlæggelse af lagringsperiode:

Alle personlige oplysninger, som du ved henvendelser (forslag, ros eller kritik) sender os pr. e-mail eller pr. telefon, slettes eller anonymiseres som udgangspunkt af os senest 3 måneder efter den endelige besvarelse. Erfaringen har vist, at der efter 3 måneder som regel ikke længere forekommer yderligere spørgsmål til vores svar. Hvis du gør dine rettigheder som registreret gældende (se nedenfor), vil dine persondata blive lagret i op til 3 år efter den endelige besvarelse som dokumentation for, at vi har givet dig omfattende oplysninger, og at de lovmæssige krav overholdes.

5. Social media plugins

Formål med databehandling/retsgrundlag:

På vores website anvender vi på grundlag af dit samtykke iht. artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR social media plugins fra de sociale netværk Facebook, Google+, Twitter, XING og LinkedIn for herigennem at gøre vores virksomhed mere kendt. Ansvaret for drift i overensstemmelse med databeskyttelse sikres af den pågældende udbyder. Vores integrering af disse plugins sker ved hjælp af den såkaldte to-klik-metode for at beskytte besøgende på vores website bedst muligt. Det betyder, at der i første omgang, når du besøger vores website, som udgangspunkt ikke videregives personlige data til udbydere af plugins. Med to-klik-metoden har du mulighed for at aktivere deaktiverede social media plugins.  De social media plugins, der er integreret i vores website, er i første omgang deaktiveret. En aktivering af plugins sker først, når du klikker på plugin-symbolet. Først efter aktiveringen overføres persondataene til den pågældende udbyder af sociale medietjenester. Det plugin, du har aktiveret, etablerer umiddelbart forbindelse via din browser til serveren hos den udbyder af sociale medier, som du har valgt. Denne aktivering kan til enhver tid deaktiveres. Deaktiveringsprocessen medfører ikke, at allerede overførte data slettes hos den pågældende udbyder af sociale medier. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. Tilbagekaldelsen kan ske ved at deaktivere social media plugins.

Vi har hverken indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocessen og er ikke bekendte med det fulde omfang af dataindsamlingen eller formålet med databehandling.

Plugin-udbyderen lagrer de indsamlede data om dig som brugerprofiler og bruger disse til reklameformål, markedsforskning og/eller behovstilpasset udformning af sit website. En sådan analyse sker især (også for brugere, som ikke er logget ind) for at vise behovstilpasset reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler med virkning for fremtiden og skal med henblik herpå kontakte den pågældende plugin-udbyder. Ved hjælp af disse plugins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværk og andre brugere, således at vi kan forbedre vores onlineudbud og udforme det mere interessant for dig som bruger.

Videregivelsen af data sker uafhængigt af, om du har en konto hos plugin-udbyderen og her er logget ind. Hvis du er logget ind hos plugin-udbyderen, vil de data, som indsamles hos os, direkte blive tilordnet din eksisterende konto hos plugin-udbyderen. Hvis du trykker på den aktiverede knap og f.eks. linker til siden, lagrer plugin-udbyderen også disse oplysninger på din brugerkonto og meddeler dem offentligt til dine kontakter. Vi anbefaler regelmæssigt at logge ud efter brug af et socialt netværk, især før aktivering af knappen, da du således kan undgå en tildeling til din profil hos plugin-udbyderen.

Modtagere/kategorier af modtagere:

På vores website anvender vi social media plugins fra følgende udbydere:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland http://www.facebook.com/policy.php; yderligere information om dataindsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook er omfattet af EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irland; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google er omfattet af EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

LinkedIn Ireland Unlimited Company,
Wilton Place, Dublin 2
Irland; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn er omfattet af EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Lagringsperiode/kriterier for fastlæggelse af lagringsperiode:

Vi har ingen oplysninger om sletning af data indsamlet af plugin-udbyderne.

6. Modtagere uden for EU

Med undtagelse af den under punkt 3, 5 og 7 beskrevne databehandling videregiver vi ikke dine persondata til modtagere med hjemsted uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den angivne databehandling medfører en videregivelse af data til servere, som til dels befinder sig i USA hos

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA,
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

For USA har Den Europæiske Kommission med afgørelsen af 12.7.2016 besluttet, at der i bestemmelserne for EU-US Privacy Shield findes et passende databeskyttelsesniveau (den såkaldte "afgørelse om tilstrækkelighed" i henhold til artikel 45 i GDPR. Ovenstående tjenesteudbydere er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield.

7. Integreret indhold

7.1 YouTube-videoer

Vi har i vores onlineudbud integreret YouTube-videoer, som er lagret på http://www.YouTube.com, og som kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Disse er alle integreret i den "udvidede databeskyttelsesfunktion", dvs. at der ikke overføres data om dig som bruger til YouTube, hvis du ikke afspiller videoerne. Først når du afspiller videoerne, vil dataene blive overført. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Du finder yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af YouTubes dataindsamling og behandling heraf i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Her finder du også yderligere oplysninger om dine konkrete rettigheder og om indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære. Adresse på og databeskyttelsesoplysninger om YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://policies.google.com/privacy?hl=da.

7.2 Bing Maps

På denne hjemmeside anvender vi Bing Maps. Derved kan vi vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og giver dig mulighed for komfortabel brug af kortfunktionen til at finde jobtilbud i nærheden af dig.

Brugen af Bing Maps sker med henblik på en tiltalende visning af vores onlineudbud og en nem lokalisering af de steder, som vi angiver på hjemmesiden. Dertil har vi en berettiget interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Når du besøger vores hjemmeside, får udbyderen af Bing Maps, Microsoft Corporation, information om, at du har benyttet den pågældende underside på vores hjemmeside. For at bruge funktionerne fra Bing Maps er det i forbindelse med internetkommunikation nødvendigt at behandle din IP-adresse. Denne behandles som regel på en server hos Microsoft i USA.

Vi har ingen indflydelse på den konkrete databehandling hos Bing Maps. Du finder yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af Bing Maps' databehandling i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Her finder du også yderligere oplysninger om dine konkrete rettigheder og om indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære. Adresse på og databeskyttelsesoplysninger om udbyderen af Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement.

8. Dine rettigheder som registreret

8.1 Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i GDPR

Du har i henhold til artikel 15, stk. 1, i GDPR ret til på begæring gratis at få oplysning om de data, vi har lagret om din person. Dette omfatter følgende:

 • Formålet med behandlingen af dine persondata
 • Kategorierne af persondata, som behandles
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, overfor hvilke dine persondata er eller vil blive delt
 • Den planlagte periode for lagring af dine persondata eller, hvis konkrete oplysninger om dette ikke er muligt at oplyse, kriterierne for fastlæggelse af lagringsperioden
 • Fastholdelse af retten til berigtigelse eller sletning af dine persondata, retten til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller retten til at gøre indsigelse mod denne behandling
 • Fastholdelse af klagemuligheden hos en Datatilsynet
 • Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis persondataene ikke indsamles hos den pågældende person
 • Fastholdelse af en automatiseret beslutningsproces inkl. profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - oplysende information om den involverede logik samt rækkevidden og de tilstræbte følger af en sådan behandling for den pågældende person.

Hvis persondata videregives til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til i forbindelse med videregivelsen at blive underrettet om passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR.

8.2 Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR

Du har ret til at kræve, at vi straks berigtiger ukorrekte persondata om dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at kræve udfyldelse af ufuldstændige persondata.

8.3 Ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR

Du har ret til at kræve, at vi straks sletter dine persondata, såfremt en af følgende grunde gør sig gældende:

 • Persondataene er ikke længere nødvendige for de formål, til hvilke som de er blevet indsamlet eller på anden vis blevet behandlet
 • Du tilbagekalder dit samtykke, hvorpå databehandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR har været baseret, og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 eller stk. 2 i GDPR, og der foreligger  ingen højere prioriterede grunde i artikel 21, stk. 1, i GDPR, som berettiger behandlingen
 • Persondataene behandles uretmæssigt
 • Sletningen af persondata er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse
 • Persondataene er indsamlet i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR vedr. samtykke for mindreårige.

Såfremt vi har offentliggjort dine persondata og er forpligtet til at slette disse, træffer vi under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne passende foranstaltninger med henblik på at meddele tredjemand, som behandler dine data, at du også kræver af denne, at alle links til disse persondata eller kopier eller replika af disse persondata, slettes.

8.4 Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR

Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af data, hvis en af følgende forudsætninger gør sig gældende:

 • Du bestrider rigtigheden af persondataene
 • Behandlingen er uretmæssig, og du kræver i stedet for sletning, at brugen af persondataene begrænses
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for persondataene til formålet med behandlingen, men den berørte person har brug for dem til at gøre retlige krav gældende, udøve dem eller forsvare dem
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, medmindre det endnu er konstateret, at den dataansvarliges berettigede grunde vejer tungere end din interesse i begrænsning af behandling

8.5 Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR

Du har ret til at få udleveret dine persondata, som du har gjort tilgængelige for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format, og du har ret til at videregive disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, såfremt

 • behandlingen beror på et samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR, og
 • behandlingen sker ved hjælp af automatiserede processer.

Ved udøvelsen af din ret til dataportabilitet har du ret til at beslutte, at persondataene videregives direkte fra os til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.

8.6 Indsigelsesret i henhold til artikel 21 i GDPR

Under forudsætningerne i artikel 21, stk. 1, i GDPR kan der gøres indsigelse mod databehandlingen af årsager, som fremgår af din særlige situation.

Ovenstående generelle indsigelsesret gælder for alle formål med databehandling, som er beskrevet i disse databeskyttelsesbestemmelser, og som vedrører behandling i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Modsat den særlige indsigelsesret, som er rettet mod databehandling med reklameformål (jf. ovenfor, særligt punkt 3), er vi i henhold til GDPR kun forpligtet til at imødekomme en sådan generel indsigelse, hvis du angiver årsager af overordnet betydning, f.eks. eventuel fare for liv og helbred.

8.7 Klagemulighed ved Datatilsynet i henhold til artikel 77 i GDPR

Derudover har du til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet. Du kan i den forbindelse kontakte tilsynsmyndigheden for databeskyttelse, Datatilsynet, i det land, hvor du har bopæl.

9. Kontaktpersoner

9.1 Kontaktpersoner ved spørgsmål eller med henblik på udøvelse af dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden eller om udøvelse af dine rettigheder ved behandlingen af dine data (databeskyttelsesrettigheder), kan du kontakte vores kundeservice: https://www.lidl.dk/da/kontakt.htm

9.2 Kontaktpersoner ved spørgsmål om databeskyttelse

Hvis du har yderligere spørgsmål om behandlingen af dine data, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark (se punkt 9).

10. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige samt kontaktoplysninger på virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

Disse databeskyttelsesbestemmelser gælder for databehandling udført af Lidl Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding ("dataansvarlig") og for hjemmesiden karriere.lidl.dk. Databeskyttelsesrådgiveren hos Lidl Danmark kontaktes per e-mail på databeskyttelse@lidl.dk