Du lykkes i Lidl
Se ledige stillinger Log ind på ansøgerportal

Mick, International Graduate i Digital

Mick, International Graduate i Digital

Mick, International Graduate i Digital, har gennemført graduateforløbet og er nu Team Manager i Online Marketing & Social Media

Jeg startede som International Graduate i Digital i august 2019. Jeg er uddannet sergent i forsvaret og derudover har jeg en professionsbachelor i Business Development, Innovation og Iværksætteri og en kandidatgrad i IT. Som person sætter jeg pris på at forbinde det praktiske håndværk med det teoretiske fundament, hvilket gør, at jeg har behov for at afprøve teorierne i praksis. Dét kombineret med min interesse for digitaliseringens muligheder og detailbranchens behov for udvikling gjorde, at jeg søgte en graduatestilling til Digital hos Lidl.

Mick citat

Mick fortæller:

”Som Graduate i Lidl er der en struktureret plan for, hvad du skal gennemgå og hvilket niveau du skal opnå. Det betyder, at der er en meget stejl læringskurve – og det er vigtigt, at du er frisk på at gribe de muligheder, som opstår undervejs i forløbet”.

Stejl læringskurve

Som Graduate i Lidl skal du lære at beherske mange færdigheder inden for en relativ kort tidshorisont. Det er derfor vigtigt, at du som Graduate er meget omstillingsparat. I praksis kan det f.eks. betyde, at den viden og de færdigheder du tilegnede dig for to uger siden, ikke nødvendigvis er nok til at løse den konkrete opgave i dag. For at komme i mål med dagens opgaver kræver det en konstant søgen efter udvikling. Graduateforløbet er opbygget således, at dine kompetencer bliver udvidet kontinuerligt, i takt med at du også får større ansvar. Der er en plan for, hvad du skal gennemgå, og hvilket niveau du skal opnå. Konceptet er løbende blevet udviklet på baggrund af erfaringer fra tidligere Graduates i Lidl. Dét finder jeg særdeles brugbart, da jeg har mulighed for sparring med kollegaer, som har været igennem processen. Det giver stabilitet i en hektisk hverdag, at jeg kan forholde mig til og pejle efter en fast ramme, så jeg ved, hvad der skal læres indenfor en bestemt tidsperiode. Det betyder også, at der en meget stejl læringskurve – og det er vigtigt, at du er frisk på at gribe de muligheder, som opstår undervejs i forløbet. 

Et unikt netværk

Som en del af fase 2 i gradauteforløbet er jeg i oplæring som butikschef. I den forbindelse har jeg fået ansvaret for nogle konkrete driftsmæssige opgaver og det betyder, at den nuværende butikschef kan allokere tid til at udføre andre opgaver. For mig betyder det, at jeg har været med til at gøre en forskel for butikken. Jeg har dog også lært, at det er vigtigt at være ydmyg, for jeg har stadig brug for sparring fra de mange kvalificerede medarbejdere ude i butikkerne, som knokler og løber stærkt hver dag. Men i bund og grund oplever jeg, at de stoler på, at det jeg gør, er godt nok – og det er motiverende. Så i bund og grund føler jeg, at jeg bidrager til fællesskabet og lykkes i Lidl, samtidigt med at jeg får opbygget et unikt netværk.

Innovative tanker og en konstant jagt efter at gøre tingene bedre

Det er rart at være en del af en arbejdsplads, hvor der er plads til de uerfarne som erfarne medarbejdere. Lidl er en virksomhed, som er dynamisk og hvor der altid er fart på. Selvom Lidl er en tysk koncern og har en fast kerne, som vi kan læne os op ad, så oplever jeg, at der er en konstant jagt efter at gøre tingene bedre. Dette er vigtigt for, at vi kan differentiere os på et konkurrencepræget marked. Qua vores store internationale størrelse med 32 Lidl- lande tænker vi innovativt og prøver nye ting af hver dag - og dét er en spændende rejse at være en del af.

Er du klar på dit livs udfordring?

Hvis du har nogle spørgsmål, før du ansøger til vores graduateforløb eller under vores rekrutteringsproces, er du altid velkommen til at kontakte os på jobilidlhq@lidl.dk eller tilmelde dig vores Lidl Talent Pool

Tilmeld dig her