#teamlidl
Se ledige stillinger Log ind på ansøgerportal Gemte stillinger

Inhouse Consulting

2024_inhouseconsulting

Tæt samarbejde på tværs af virksomheden 

Vores Inhouse Consulting-afdeling er en del af Lidls administration. Her arbejder de på tværs af virksomheden med projekter og implementeringer, som berører flere af vores afdelinger. Derfor indgår de en åben og tæt dialog med mange af vores kollegaer for at sikre de mange projekter, som spænder bredt på tværs af virksomheden. Projekter som bl.a. omfatter: Innovations- og idemanagement, optimering af projektledelse og projektudførelse, udvikling af strategier, Risiko Management, udvikling af nye markedskoncepter, Business Process Management, RPA Roll-Out osv.

 I Inhouse Consulting-afdelingen arbejder teamet med at finde de rigtige løsninger gennem agile processer, og yder løbende støtte til projekter i og på tværs af andre afdelinger for at sikre fremdrift. Afdelingen har desuden som fokusområde at arbejde med uddannelse af projektledere i Lidl. De beskæftiger sig derudover med bl.a. risikostyring, som inkluderer sikring af forretningskontinuitet og håndtering af krisesituationer, hvor de udvikler handlingsplaner for forskellige eksterne trusler.

Vil du med på holdet?

Formålet med afdelingen er at samle specialistviden og metodiske færdigheder internt og stille dem til rådighed for andre afdelinger i Lidl. En generel forståelse af detailhandel, projektledelseserfaring såvel som en praktisk mentalitet og viljen til at videreudvikle sig, er afgørende for at lykkes i vores Inhouse Consulting-afdeling. Vi leder efter kreative, fokuserede og modstandsdygtige kandidater, gerne med praktisk og/eller international erfaring.  

Ved at arbejde på projekter med forskellige snitflader i virksomheden opbygger du et stort netværk, da Inhouse Consulting har snitflader med alle afdelinger - både i Danmark og internationalt.

Skal du være en del af Lidl?

Har du lysten og viljen? Så har vi mulighederne!

Se ledige jobs