#teamlidl
Se ledige stillinger Log ind på ansøgerportal Gemte stillinger

Mød Mateo, Junior Consultant i Dispomanagement

Læs mere om Salg i Lidl
2023_Portræt_Mateo_gul
Mød Mateo, som startede sin Lidl-karriere som salgsassistent i vores butik i Odder. I dag er Mateo Junior Consultant i Dispomanagement afdelingen på hovedkontoret.

Hvordan startede din karriere i Lidl?

Inden jeg startede i Lidl, kom jeg fra en købmandskæde, hvor jeg havde været siden jeg blev udlært i detailhandel. Jeg blev anbefalet stillingen som salgsassistent med lovning om en travl hverdag i en virksomhed i udvikling. Min Lidl karriere startede for alvor, da jeg blev gjort opmærksom på de forskellige muligheder, jeg ville kunne få i virksomheden. Jeg blev hurtigt sporet ind på muligheden for at komme på et udviklingsforløb, som skulle gøre mig til souschef.

Hvad er din rolle i dag og hvad indebærer dette?

I dag er jeg Junior Consultant i Disposition Management, som er en del af salgsafdelingen på hovedkontoret. Mit arbejde består af forskellige opgaver, hvor vi skal sikre varetilgængelighed ude i butikkerne. Derudover arbejder vi med diverse nøgletal så som omsætningen og afskrivninger, og diverse tiltag for at forbedre disse. Det er også vores opgave at understøtte vores to regioner i forbindelse med supply chain management.

Hvordan kan du bruge dine erfaringer i Lidl i den rolle du sidder i, i dag?

Afdelingen jeg sidder i arbejder tæt sammen med vores to regioner, og fungerer ofte som bindeled imellem mange forskellige afdelinger i virksomheden. Min erfaring kommer særligt i spil på to områder; mit kendskab til virksomheden samt den viden jeg har om, hvordan Lidl fungerer og opererer. Det hjælper mig med at sikre, at jeg kan udføre mit arbejde på den mest effektive måde. Derudover gør jeg ofte brug af det netværk, som jeg har etableret internt, for hele tiden at kunne vedligeholde et godt samarbejde med mine kollegaer på tværs af virksomheden.

Er der nogle særlige udfordringer, du har været nødt til at stå over for i din tid i Lidl?

Lidl er en virksomhed i konstant udvikling, på et marked med meget konkurrence. Det omskiftelige miljø kan være en udfordring og er noget man skal kunne trives i.

Når man arbejder med Supply Chain Management i en stor virksomhed som Lidl og skal sikre varetilgængelighed, kan udfordringer som blokerede handelsruter, epidemier, krige og diverse strejker rundt om i verden, være nogle af de udfordringer, man står overfor. Og her skal man være klar til at kunne navigere, finde løsninger og sikre samarbejde på tværs af afdelinger, både i ind- og udland for at komme i mål.

Er der en præstation, du er særlig stolt af?

Jeg ser med stolthed tilbage på min tid som både Souschef og Butikschef. Mest på grund af de mange kollegaer, jeg har arbejdet sammen med igennem tiden. Det er mennesker, som hver dag udfører et stort stykke arbejde i en travl hverdag. Så at have været med til at udvikle dem igennem tiden og stadig se dem rundt omkring i virksomheden, er jeg stolt af.

Hvilke kvaliteter har du brug for, for at gøre dit job?

I Lidl skal jeg være struktureret, disciplineret og omstillingsparat. Verden kan se anderledes ud i morgen og det skal man kunne navigere i.

Hvordan vil du beskrive din work-life balance?

Jeg blev fortalt at work-life balance handler om at kunne separere ligeligt imellem arbejdet og privaten. Men jeg vil gerne redefinere det term en smule, fordi at work-life er et ord, som repræsenterer den del af livet, som man arbejder i. Jeg synes, at man opnår den bedste balance ved at acceptere, at man tager noget af sig selv med på arbejde og at man tager noget af sit arbejde med hjem. Det er vigtigt at kunne skabe synergi i hverdagen. Man får meget ud af at kunne tale med nogen om sine succeser og sine udfordringer på arbejdet og modsat får man også meget igen på arbejdet, hvis man kan være sig selv, når man er på arbejde.

Er der muligheder for udvikling og progression?

Lidl tilbyder en masse muligheder. Kunsten er at matche mulighederne med den person man er og ligeledes hvad man selv kan tilbyde virksomheden. Ved hvert trin jeg har været på, har jeg forsøgt at udvikle mine kompetencer så godt som muligt. Både i mit arbejde i butikkerne og nu senest på hovedkontoret.

Har noget overrasket dig ved at arbejde for Lidl?

Jeg kan stadig blive overrasket over medarbejdernes dedikation for at nå deres mål. Både de små daglige mål samt de store langsigtede målsætninger. Desuden blev jeg overrasket over størrelsen af virksomheden og hvordan diverse beslutninger der træffes, har en effekt både i butikkerne og i baglandet.

Hvad ville du sige til nogen, der tænker på at blive en del af Lidl?

De vil kunne opleve en spændende verden med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling.

Endelig, hvilke tre ord vil du bruge til at beskrive Lidl?

Struktur, handling og udvikling.

Skal du med på holdet?

Vil du med på rejsen og blive en del af team Lidl?

Se ledige stillinger i Salg