#teamlidl
Se ledige stillinger Log ind på ansøgerportal Gemte stillinger

Diversitet og inklusion

2023_butik_portræt_gruppe_blå

Vores fokus på mangfoldighed, samfund og miljø

Fra Arlington til Hong Kong er vi tilstede i mere end 30 lande. Vi taler over 21 sprog. Vi er over 376.000 mennesker verden over, som gør Lidl mulig hver dag. Og det er vores styrke: #teamlidl betyder mangfoldighed og mangfoldighed betyder styrke.

Det er vigtigt for os, at det giver mening at være en del af vores hold. Med attraktive medarbejdergoder og en virksomhedskultur, der er afhængig af tillid, mangfoldighed og plads til alle.

Vores forskellige personlige og kulturelle erfaringer og færdigheder, den enkeltes viden, vores fleksibilitet og vores vilje til at tage ansvar - ikke kun for vores kollegaer, kunder og samarbejdspartnere, men for samfundet som helhed og for miljøet - er nøglen til vores succes som virksomhed.

Respekt, retfærdighed og lighed

Alle i #teamlidl er respekteret og værdsat. Vi er stolte af de mennesker, der arbejder for os og bidrager med deres individuelle kompetencer og perspektiver.

Det er vigtigt for os at sikre, at enhver kollega føler sig som en ligeværdig del af #teamlidl. Retfærdighed er et krav for alle i virksomheden. Vi respekterer og støtter hinanden.

Nationalitet, køn, oprindelse, alder, religion og ideologi, seksuel identitet og orientering, handicap eller andre karakteristika spiller ingen rolle for os. Vi er overbeviste om, at det er vores kollegaers forskellige personligheder, der hjælper os med at udvikle os som virksomhed.

Together at Lidl

Vores #teamlidl er vigtig for os – og det siger sig selv, at vi respekterer menneskerettighederne. Kravet om overholdelse af gældende lovgivning og interne retningslinjer er allerede solidt forankret i vores virksomhedsprincipper, og upartisk og loyal omgang med hinanden er en kerneværdi hos Lidl.

Med vores mission statement, Together at Lidl, tydeliggører vi, at Lidl fremmer et retfærdigt og åbent virksomhedsmiljø baseret på tillid og fri for diskrimination og barrierer. Læs vores mission statement her.

Vores ”Together at Lidl” - mission statement bidrager til ”Vi handler fair”, som er et af de seks fokusområder i vores CSR-strategi. Du kan læse mere om vores CSR strategi her.

Vi har underskrevet Diversity Charter

Ved at underskrive Diversity Charter i 2008 har vi i Lidl forpligtet os til at fremme retfærdighed og anerkendelse og til at skabe et arbejdsmiljø, der er fri for fordomme og udelukkelse. Disse emner er centrale komponenter i vores virksomhedsprincipper og vores ledelsesmodel . Vi fordømmer enhver form for forskelsbehandling.

Non-profit organisationen Charter of Diversity blev grundlagt i 2006 og er blevet støttet af føderale regeringer lige siden. Initiativet går ind for anerkendelse og inklusion af mangfoldighed i arbejdslivet. I Danmark blev Diversity Charter Denmark oprindeligt lanceret i 2014 i et samarbejde mellem Foreningen Nydansker, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt EU Kommissionen.

Læs mere om Diversity Charter.

Vi repræsenterer ligestilling

En byggesten i vores fokus på mangfoldighed er ligestilling. Derfor underskrev vi UN Women's Women's Empowerment Principles (WEP'er) og UN Global Compact i 2019.

Som det første globale initiativ til at fremme og styrke kvinder i virksomheder har WEP'erne fastlagt syv principper baseret på princippet om ligestilling for alle ansatte, fra lederkultur til videreuddannelse og styrkelse af kvinders rolle på arbejdsmarkedet.

#teamlidl i tal

2023_logistik_team_truck

375.000

kollegaer

i over 30

i hele verden

2023_SL-content-teaser

130

nationaliteter i hele Lidl

20+

sprog på tværs af Lidl

2023_HQ_portræt_gruppe_3_blå

Fra 15 til 81 år

er aldersspændet i Lidl Danmark

Over 50

nationaliteter i Lidl Danmark

Et samarbejde med Landsforeningen Lev

Vi har et samarbejde med organisationen Lev om at ansatte nye kollegaer gennem KLAPjob.

Vi er glade for, at vi sammen med KLAPjob får mulighed for at ansætte medarbejdere, der bidrager til et arbejdsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan yde en indsats for at skabe et verdensklasse #teamlidl.

Lyder det som noget for dig? Så kom med på holdet

Vi værdsætter vores medarbejderes mangfoldighed og fremmer et arbejdsmiljø, hvor hver enkelt føler sig velkommen og respekteret. Vi ser diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at søge.

Se ledige stillinger
CSR cirklen

På vej mod i morgen

Vores adfærd og handlinger som virksomhed påvirker miljø, mennesker og samfund. Hos Lidl Danmark mener vi, at det er sund fornuft at forholde sig til det samfund, vi er en del af. Vi er som virksomhed konstant i bevægelse, og vi forsøger hele tiden at udvikle os.

Med vores motto ”På vej mod i morgen” ønsker vi at vise retningen og støtte op om initiativer, som er med til at fremme og muliggøre ansvarligt forbrug for alle. På den baggrund har vi udviklet vores CSR-strategi. Den fastlægger klare linjer for vores krav om at handle ansvarligt, og den afspejler vores ønske om at bidrage aktivt til en mere ansvarlig verden gennem vores kerneforretning. Vores fælles og tværgående forståelse af, hvad det betyder at handle mere bevidst, sundt og ansvarligt hos os, omfatter seks strategiske fokusområder.

Vores fokusområder

CSR_ressourcer

Vi bevarer ressourcerne

Vi ser store udfordringer i at bevare ressourcerne, og vi arbejder derfor kontinuerligt på at håndtere råstoffer og affald på en ansvarlig måde. Derudover indgår vi samarbejder for at mindske vores madspild.
CSR_dialog

Vi engarerer os i dialogen

I Lidl Danmark ved vi, at dialog og partnerskaber flytter holdninger og skaber resultater. Derfor samarbejder vi med en lang række spændende partnere om initiativer, der skal fremme en sundere, mere ansvarlig dagsorden.
CSR_fair

Vi handler fair

Vi bærer ansvaret for at sikre arbejdsstandarderne og anstændige betingelser i hele værdikæden. Med et målrettet engagement bestræber vi os på at sikre forbedringer i vores forsyningskæder.
CSR_Sundhed

Vi fremmer sundhed

Det skal være nemt at træffe det sundere valg for alle, der handler i Lidl Danmark. Vi vælger nemlig, hvilke varer, der er på hylderne, og gør en aktiv indsats for at sikre, at det er nemt for dig at træffe det sunde valg.
CSR_biodiversitet

Vi respekterer biodiversiteten

Ingen biodiversitet - færre produkter på hylderne. Vi bestræber os på at handle ansvarligt og med biodiversiteten for øje, så vi fortsat kan levere et bredt sortiment til vores kunder.
CSR_klima

Vi beskytter klimaet

I Lidl Danmark ønsker vi at sætte ansvarlighed i centrum af alt, vi gør. Også klimaet. Vi er nemlig overbeviste om, at investeringer i indsatser, der beskytter klimaet, er fundamentale for at fremtidssikre vores forretning.